top of page
banner.png
DSC04971.JPG

Wie zijn wij?

Logopediste, Voice Coach en tevens praktijkhoudster van deze praktijk.

 

In 1990 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool  Arnhem Nijmegen.

In datzelfde jaar heb ik de  Praktijk voor Logopedie en Voice Coaching N.J.A. van den Heuvel opgericht.

Vanaf het begin tot op heden heb ik mij gespecialiseerd in het vakgebied Stem en daarvoor in binnen- en buitenland internationale congressen, symposia en specialistische nascholingen gevolgd.

Naast mijn werk in deze praktijk ben ik werkzaam geweest in het RadboudUMC op de afdeling Keel-, Neus– en Oorheelkunde en maakte deel uit van het Stemteam aldaar.

Ik heb ruime ervaring op het gebied van stemdiagnostiek en stembehandeling bij beroepssprekers en zangers.

Daarnaast heb ik ruime ervaring in slik- en spraakrevalidatie na oncologische ingrepen in het hoofd-halsgebied.

In het RadboudUMC heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van de nascholing Manuele Therapie van de Larynx - Larynxfacilitatie, samen met het Stemteam K.N.O RadboudUMC Prof. F. de Jong K.N.O.-arts-Foniater, M. Oudes Logopedist, Drs. P. Kooijman Logopedist, J. Lieberman, Osteopaat London Unversity en T.M. Harris, KNO-arts London University, die deze methode hebben ontwikkeld.

In mijn praktijk heb ik studenten begeleid in hun afstudeerstage.

In het RadboudUMC heb ik geparticipeerd in onderzoeken van afstudeerprojecten van studenten van de HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen.

In de oncologische stem- spraak- en slikrevalidatie werk ik nauw samen met de logopedisten en revalidatieteams van de verwijzende ziekenhuizen.

In de neurologische spraak- en taalrevalidatie ben ik gecertificeerd afasietherapeut.

De talen waarin ik werk zijn: Nederlands, Italiaans, Duits en Engels.

Ik heb affiniteit en ervaring met hoogbegaafdheid en ik denk graag met u of uw kind mee.

Mijn werkzaamheden binnen de praktijk zijn gericht op:

stemcoaching voor beroepssprekers en zangers, logopedische stembehandeling bij stemklachten, stembandverlammingen

oncologische slik– en spraakrevalidatie en afasiebehandeling.

 

Gedrevenheid, creativiteit, controle en dynamiek zijn kenmerkend voor mijn stijl.

Mijn naam is Thea en ik ben logopediste en stemcoach binnen deze praktijk. In 2003 ben ik afgestudeerd als logopedist aan Zuyd Hogeschool te Heerlen. 

Ik heb veel werkervaring opgedaan in het werken met kinderen en volwassenen in de vrije vestiging, in een verpleeghuis en in de Pepijn Paulus stichting, waar ik ervaring heb opgedaan in het werken met mensen met een verstandelijke beperking en autisme. 

Sinds 2003 ben ik in deze praktijk werkzaam. Ik heb mij gespecialiseerd in het vakgebied stem en mondmotoriek middels nascholingen in onder andere de coördinatietherapie van Elfriede Öcker. Bij de behandeling van stemklachten maak ik veel gebruik van de Pahn methodiek en massage van het hoofd- halsgebied.

 

Verder heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met spraak- en taalstoornissen en in het behandelen van kinderen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie. Ik heb hiervoor de specialisatie dyslexiebehandelaar basisonderwijs gevolgd. Daarnaast maak ik gebruik van de methode PROMPT en OMFT.

Ook heb ik veel ervaring in de neurologische logopedie: in de behandeling van afasie/spraak- en taalproblematiek na CVA en in slik- en spraakproblemen bij Parkinson.

Ik heb de cursus tot stagebegeleider gevolgd en begeleid regelmatig stagiaires van verschillende logopedieopleidingen tijdens hun stage.

Mijn benadering is holistisch en mijn behandelingen hebben een eigen stijl, waarbij de cliënt, ongeacht leeftijd, altijd centraal staat. Mijn werkzaamheden binnen de praktijk zijn allround, met een specialisatie in dyslexiebehandeling en de behandeling van spraak- en taalstoornissen bij kinderen en volwassenen.

 

 

Mijn naam is Sanne en ik ben allround logopediste binnen deze praktijk.

In januari 2021 ben ik afgestudeerd aan de Paramedische Hogeschool Fontys te Eindhoven. Voorafgaand aan mijn slagen was ik door mijn afstudeerstage al een half jaar deel van dit team.

 

Ik heb veel ervaring opgedaan met kinderen en ik geniet ervan als ik kinderen iets kan leren. Daarnaast vind ik het ook leuk om met andere problemen/vragen te werken.

Mijn nascholingen liggen in het vakgebied taal, spraak en hoogbegaafdheid. Daarnaast heb ik ervaring in de behandeling van stemklachten bij kinderen en volwassenen, corona revalidatie en in de behandeling van afasie.

 

Bij jonge kinderen werk ik graag spelenderwijs. Zo ervaren ze meer plezier tijdens het leren en hierdoor lukt het leren ook beter.

 

Bij de volwassenen en kinderen vind ik het belangrijk dat de wensen van de cliënt centraal staan. Daarom zijn mijn behandelingen altijd afgestemd op de cliënt. Iedereen leert in een ander tempo en op een andere manier.

Door hier op in te spelen, verloopt de behandeling vaak veel fijner!

 

indexlogo.jpg
bottom of page