top of page
banner.png
dreamream index.jpg

Onze Scholingen en Specialisaties

Algemeen

HBO Opleiding voor Logopedie en Acoupedie, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Nijmegen

HBO Opleiding voor Logopedie, Zuyd Hogeschool, Heerlen

HBO Opleiding voor Logopedie, Paramedische Hogeschool Fontys, Eindhoven

Registraties

Geregistreerd in het Kwaliteitsegister voor Paramedici

Geregistreerd Afasietherapeut NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie) 

Geregistreerd Dyslexieregister NVLF, vanaf mei 2022

 

Geregistreerd Mime-therapeut, RadboudUMC

Nascholingen Specialisaties

Taleninstituut DILIT Rome, Italy,  Italian language and culture

Directe Toegankelijkheid Logopedie, Hogeschool Arnhem Nijmegen

Competentiegericht Begeleiden in de Stage, Zuyd Hogeschool Heerlen

Interdisciplinary Collaboration

Paramedici: Werken met een Meldcode

 

Communiceren over Geweld

De Zuidelijke Eerstelijnsdag, Eindhoven

Mantelzorg

NVLF Rechten en Plichten Arbeidsvoorwaarden in de praktijk

Logopedie en Hoogbegaafdheid

Taalontwikkeling en Taalstoornissen

Lichaamsbewustwording als Tool voor Professionals in de Zorg, Principium Zelfzorg

Vakgebied Stem

 

Stemteam Afdeling Keel-, neus en Oorheelkunde Radboud UMC diagnostiek en behandeling van stemstoornissen, werkervaring

Laryngeale Facilitatie - Manuele Therapie van de Larynx  (strottenhoofdmassage),

Jacob Lieberman, osteopath, psychotherapist and classical voice trainer Londen University, Prof. Dr. T.M. Harris, MD PhD K.N.O. arts London, University Hospital,  Prof. Dr. F. I.C.R.S. de Jong KNO-arts/foniater, Dr. P. Kooijman, M. Oudes logopedisten RadboudUMC

Behandeling van Stemstoornissen Prof. Dr. Johannes Pahn A,B, Hogeschool Arnhem Nijmegen, C Universität Rostock, Duitsland

 

Behandeling van Stemstoornissen Prof. Dr. Pahn Stembandverlammingen, Universität Rostock, Duitsland

Behandeling van Stemstoornissen Prof. Dr. Pahn Zangstem, Fontys Hogeschool Eindhoven

 

International Voice Congress, Oporto, Portugal

 

International Voice Congress, Leipzig, Duitsland

 

The Voice of the Teacher, De stem bij beroepssprekers, Dr. P. Kooijman, Radboud Universiteit Nijmegen

 

Stress, Emotie en Stem, Radboud Universiteit, Nijmegen

 

Presentatiecoaching via Theatertechnieken, Hogeschool Utrecht

 

Je Lichaam als Klankkast, de Feldenkreismethode, Y. van Brummelen, Fontys Hogeschool Eindhoven

F.M. Alexandertechniek en het Gebruik van de Stem, A. Broekhuizen, Fontys Hogeschool Eindhoven

 

Complete Vocal Technique, J. Manuhutu, Hogeschool Utrecht

Therapie bij Stemstoornissen, J. Tinge, Fontys Hogeschool Eindhoven

 

LAX VOX, Roermond

Introductie Estill Voice Training, Roermond

 

Vakgebied Oncologie

 

Hoofd-hals oncologie afdeling Stem- spraak- en slikrevalidatie klinisch en poliklinisch, RadboudUMC, Nijmegen, werkervaring

 

Spraakrevalidatie na Totale Larynx Extirpatie, E. Kolvoort, K. Rutten J. Oldenbeuving, RadboudUMC, Nijmegen

Behandeling Mondholte- en Orofarynxtumoren en de Rol van de perifere logopedist, N. van Gent, F. van de Scheer, logopedisten, G. Blom radiotherapeut, AMC, Amsterdam

Tracheotomie en Revalidatie

Laryngectomie en Revalidatie

 

Vakgebied Neurologie

 

Registratie Afasie Therapeut

Afasie Diagnose en Behandeling, Hogeschool Arnhem Nijmegen

 

Afasie Therapie Logoclicks

Herkennen van Ireële ziektepercepties bij ALS

Beïnvloeden van Irreële ziektepercepties bij ALS, Emotionele ontregelingen en Cognitieve of Gedragsveranderingen bij patiënten met ALS

Communicatiehulpmiddelen bij ALS

Verslikken bij ALS

 

Vakgebied Taalontwikkeling

TOLK, Praten met je Kind, taalontwikkeling en taaltherapie, Venlo

Executieve Functies, A. van Zon, Nijmegen

 

Dyslexie: Moderne Vreemde Talen en Close Reading en Studerend Lezen, E. de Waal, België

Taalontwikkelingsstoornissen en Leren Lezen, KWEC Nijmegen

Dyslexiebehandelaar in het Basisonderwijs in de Eerste lijn, HIWO Amersfoort

Logopedie en Hoogbegaafdheid - Tessa Trainingen

Masterclass De overlap tussen TOS (Taalontwikkelingsstoornis) en Dyslexie

Taalontwikkeling en Taalstoornissen, TOenTOS, Koninklijke Kentalis

 

Vakgebied Spraak

 

Mime Therapie, Diagnostiek en Behandeling Idiopathische Perifere Aangezichtsverlammingen, RadboudUMC Nijmegen

 

PROMPT1 - Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets - Introductie techniek, Fontys Hogeschool Eindhoven

PROMPT2 - Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets - Van techniek naar interventie, Fontys Hogeschool Eindhoven

De Coördinatietherapie van Elfriede Öcker deel 1, Hogeschool Utrecht

De Coördinatietherapie van Elfriede Öcker deel 2, Hogeschool Utrecht

Vakgebied Gehoor

Doofheid Slechthorendheid Leerjaar 1

Gebarentaal

index4.jpg
bottom of page