top of page
banner.png

Vergoedingen

De logopedische behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, op basis van verwijzing door huisarts, specialist of GGD-arts.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt een volledige vergoeding.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar worden de behandelingen eerst verrekend met het eigen risico tot het maximum van uw eigen risico. Daarna wordt de behandeling voor 100% vergoed.

Logopedie is ook direct toegankelijk zonder verwijzing (DTL). In sommige gevallen kan het zijn dat uw zorgverzekeraar geen DTL vergoedt. Dit kunt u terug vinden in de voorwaarden van uw zorgverzekering. 

 

De tarieven kunnen per zorgverzekeraar verschillen. De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) stelt elk jaar de tarieven vast. Zie hiervoor www.nza.nl of doe navraag bij uw zorgverzekeraar of logopediste.

De overige betalingsvoorwaarden kunt u                    vinden.

bottom of page