top of page
Volwassenen
banner.png

Volwassenen

Slikken

 • Hulp bij slikproblemen

 • Behandeling bij verslikken

 • Behandeling van luchtslikken en bovenmaags boeren

 • Behandeling van globusklachten: een "prop" in de keel of "klik" bij slikken

Adem

 • Revalidatie na Corona

 • Behandeling van hyperventilatie

 • Hulp bij gespannen adembeweging

 • Aanleren goed ademgebruik bij zangers, beroepssprekers en blazers

 • Hulp bij COPD

 • Behandeling van globusklachten, gevoel van een prop in de keel

 • Behandeling middenrif bij refluxklachten, maagzuurbranden

Stem

 • Stem- en Zangcoaching 

 • Stemtechnieken en stemtraining bij beroepssprekers en zangers

 • Stemhygiëne om problemen te voorkomen

 • Stembehandeling bij aandoeningen aan de stembanden

  • Stembandverlamming

  • Stembandknobbeltjes, poliepen, granuloom, cyste, groeven, etc.

  • Onvolledige sluiting van de stembanden

 • Behandeling van heesheid of schorheid door gespannen stemgebruik

 • Stemverandering bij transitie 

 • Stembehandeling bij genderdysforie

 • Laryngeale facilitatie/halsmassage bij stem- en keelklachten

 • Stemrevalidatie na een operatie, na radiotherapie

 • Revalidatie na laryngectomie

 • Behandeling van globusklacht: gevoel van een prop in de keel

Taal​

 • Behandeling van afasie, niet-aangeboren hersenletsel 

 • Behandeling van taal bij vroegere taalontwikkelingsstoornis en taalontwikkelngsachterstand

 • Hulp bij meertaligheid

 • Uitbreiding taalvaardigheden in lezen en schrijven

Spraak​

 • Behandeling van articulatieproblematiek, uitspraakproblemen

 • Hulp bij stotteren om vloeiend te kunnen spreken

 • Aanleren goede tongligging van -s- bij slissen

 • Hulp bij onduidelijk/binnensmonds spreken

 • Hulp bij monotoon spreken

 • Hulp bij een te nasale spraak

 • Hulp bij gespannen spreken

 • Hoog spreektempo verlagen

 • Behandeling van dysartrie, neurologische spraakproblemen

 • Behandeling van spraakapraxie, bij niet-aangeboren hersenletsel

images1logo.jpg
bottom of page