top of page
banner.png
long covid plaatje 2 cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31.jpg

Klachten na Corona

Na Corona kunt u klachten hebben op het gebied van ademhaling, stem en slikken.

De logopedist is de aangewezen professional om u hierbij te helpen. Wij zijn gespecialiseerd in deze vakgebieden.

Weer veilig slikken

Eén van de veelvoorkomende klachten bij COVID-patiënten zijn slikproblemen.

Bij het slikken gaat het strottenhoofd omhoog, waardoor het strottenklepje de luchtpijp afsluit.

Op deze manier komt voedsel of drank veilig in de slokdarm, zonder verslikken.

Als u COVID-patiënt bent, heeft u vaak door COVID minder spierkracht in uw lichaam.

U kan het strottenhoofd niet goed omhoog bewegen, waardoor het strottenklepje minder goed de luchtpijp afsluit.

Hierdoor kan u zich verslikken.

Dat kan leiden tot een longontsteking, als u daarnaast niet de kracht heeft om voldoende op te hoesten.

Deze klacht kan ook aanhouden, nadat u Corona heeft gehad.

De logopedist kan u helpen het slikken te verbeteren, door u compensatiestrategieën of slik-technieken aan te leren.

Zo kunt u weer beter en veilig slikken.

Ook kunnen wij u leren hoe u krachtiger en effectief kan hoesten.

Ademen en praten

U kunt  na  COVID ademhalings- en stemproblemen hebben.

Doordat u ademproblemen heeft gehad tijdens het ziek zijn, kan er een gespannen ademhaling zijn ontstaan.

U kunt het gevoel hebben dat u niet meer goed en diep kan doorademen.

U kunt merken dat de adembeweging niet meer naar 'laag' zakt, maar in de borstkas en schouders blijft.

De ademhaling kan oppervlakkig en vermoeiend aanvoelen.

Ook kunt u een druk op de borstkas voelen, of pijn hebben in uw midden- en/of bovenrug.

De stem kan veranderd zijn.

Als u vermoeid bent, kunt u geen goede ademdruk geven.

De spraak is dan zachter en de articulatie minder.

De stem kan hees zijn, omdat er te weinig kracht is: de stemplooien kunnen niet goed tegen elkaar bewegen door onvoldoende ademdruk.

Als u op de IC heeft gelegen, kan er nog een extra probleem door de intubatie zijn ontstaan.

De plaats van de beademingsbuis was gelegen tussen de stembanden, wat geleid kan hebben tot oedeem (vochtopeenhoping) en irritatie.

De stembanden worden daardoor zwaar en kunnen niet goed meer bewegen.

Er ontstaat dan een heesheid of een krakerige stem.

Door in uw houding te ontspannen, kunt u weer dieper doorademen.

Door bij ons uw ademtechniek te verbeteren, krijgt u meer lucht.

Bij een verbeterde ademhaling verbetert uw conditie, ook bij het praten.

Uw stem en uw articulatie verbeteren hierdoor mee.

Door middel van extra stemtraining kunnen we uw stem verder verbeteren.

bottom of page