top of page
banner.png
wat zeg je index.jpg

Articulatie

Articulatie betekent uitspraak.

Wanneer een  kind of volwassene een of enkele klanken niet goed kan uitspreken, ontstaat er een articulatieprobleem

 

 

Fonetisch

Een voorbeeld hiervan is "lispelen" of "slissen", waarbij de /s/ wordt uitgesproken met tong zijwaarts tegen of vooraan tussen de tanden.

Vaak blijkt dat de tong ook tussen de tanden geduwd wordt bij het slikken en in rust.

Zie ook het kopje "Afwijkende mondgewoonten" op deze site.

 

Fonologisch

Als de spraak niet goed te verstaan is, kan er sprake zijn van een fonologische articulatiestoornis.

Dit is een spraakprobleem in de spraak- en taalontwikkeling.

Het kind heeft onvoldoende kunnen ontdekken hoe woorden opgebouwd zijn.

Bij het spreken worden de verkeerde klanken in een woord geplaatst of worden klanken weggelaten.

Bijvoorbeeld "kat" wordt "tat" of "speen" wordt "peen".

Bij een articulatiestoornis kan het zijn dat het kind de losse klank goed kan uitspreken.

Staat deze klank echter in een woord, dan wordt deze klank veranderd in een andere klank of geheel weggelaten.

Daar waar de klank precies in het woord thuis hoort, is voor het  kind nog niet duidelijk.

Het is een planningsprobleem in het klanksysteem van het kind.

Spraakontwikkeling

De spraakklanken worden in een volgorde verworven.

De verwerving begint bij de klanken /b/, /p/, /m/ (bilabiale klanken/lipklanken) en als laatste wordt de klank /r/ verworven.

Is het kind 3 jaar, dan kan het alle klanken (behalve de /r/) correct uitspreken.

De /r/ is een uitzondering.

Deze zal vanaf 4 jaar aanwezig zijn tijdens het spreken, maar hoeft nog niet volledig verworven te zijn.

Vanaf 4 jaar zal het kind alle klanken volledig beheersen. De /r/ mag iets later correct beheerst zijn.

Vanaf 4 jaar is een kind goed verstaanbaar voor de omgeving.

Het kan voorkomen dat een kind bepaalde processen in het praten toepast, die niet meer bij zijn of haar leeftijd horen. Bijvoorbeeld bij het woord "spelen": als een kind van 2,5 jaar "pelen" zegt, hoort dit bij de leeftijd.

Maar zegt een kind met 3 jaar nog "pelen", dan hoort dat niet meer bij de leeftijd.

Om later te kunnen leren lezen en schrijven, is het belangrijk dat een kind goed kan horen welke klanken een woord heeft. Zie ook het kopje "Auditieve Vaardigheden op deze site.

 

 

Wat doet de logopedist?

 

De logopedist zal eerst onderzoek doen naar de spraak- en taalontwikkeling van uw kind.

De spraak wordt nauwkeurig geanalyseerd om precies te ontdekken hoe uw kind praat.

We bespreken met u de resultaten van het onderzoek en stellen een op maat gemaakte behandeling voor.

Behandeling is met jonge kinderen al heel goed mogelijk.

Wij gebruiken onder andere de methodes Metaphon en/of PROMPT.

 

De behandeling wordt vaak ondersteund door plaatjes en klankgebaren.

Ook kan het spreken door de logopedist ondersteund worden met specifieke aanraking aan hoofd, wangen, mond en kin (PROMPT).

Daardoor kan het kind beter voelen wat het moet doen.

We oefenen vooral veel in spelletjes, die heel precies zijn gekozen en aangepast.

De meeste kinderen vinden het geweldig als ze ontdekken hoe ze woorden wél goed kunnen uitspreken.

Wat is PROMPT?


PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets.

Met PROMPT kan de logopedist helpen in het aanleren van (nieuwe) spraakbewegingen.

Naast het laten horen van de doelklank in een woord en het laten zien van de daarbij behorende mondbeweging, kan de logopedist de beweging ook laten voelen.

De logopedist helpt met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen.

De logopedist vormt als het ware de klanken aan het gezicht.

Er wordt nooit in de mond gewerkt.


PROMPT kan worden toegepast bij zowel kinderen als volwassenen en bij onder andere articulatiestoornissen zoals verbale ontwikkelingdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

 

Wat is Metaphon?
 

Metaphon is een metalinguïstische methode bij fonologische spraakproblemen.

Deze methode kan ingezet worden bij kinderen van ca. 3½ tot 6 jaar.

 

Voor Ouders

Ouders worden nauw betrokken bij de logopedie en wij vinden het prettig als u bij de logopedie van uw kind aanwezig bent.

Zo kan de logopedist u laten zien hoe de vorderingen van uw kind verlopen en hoe u zelf uw kind kunt begeleiden en stimuleren.


Het resultaat is dan ook dat uw kind snel vorderingen maakt.

 

Voor Volwassenen

Voor uitspraaktraining en articulatiebehandeling bij volwassenen, zie ook de pagina "Beroepsstem, Spreekberoep" op deze website.

Medeklinkers
medeklinkers 325623_1_Nl_12_Fig1_HTML.gif
Klinkerdriehoek met tong .jpg
bottom of page