top of page
banner.png
afasie spreekballon cropped-003e59.png

Afasie

Wat is afasie?

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft.

Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen.

Bij sommige mensen zit het taalsysteem in de rechterhersenhelft.

Als zij hersenletsel oplopen in de rechterhersenhelft kan er ook een afasie optreden.

Afasie komt het meest voor bij volwassenen en ouderen.

Maar ook kinderen en jongeren kunnen hersenletsel oplopen met een afasie als gevolg.

Door afasie ontstaan er problemen met het spreken, het lezen en het schrijven.

Samen geven deze talige problemen stoornissen in de communicatie.

De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid.

Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met de zinsopbouw.

Het komt regelmatig voor dat een afasiepatiënt een ander woord zegt dan hij bedoelt.

Ook komt het voor dat afasiepatiënten juist wél veel spreken, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen.

 

Sommige mensen met afasie hebben problemen met het begrijpen van taal.

Tijdens een gesprek vangen ze bijvoorbeeld alleen trefwoorden op en bedenken zelf het verband hiertussen. Vooral bij ingewikkelde zinnen levert dit misverstanden op.

Lezen en schrijven


Naast het spreken en begrijpen kunnen er problemen zijn met het lezen en schrijven.

Het lezen van een boek of het volgen van een ondertiteling op de televisie is vaak moeilijk en soms onmogelijk. Schrijfproblemen maken het bijvoorbeeld moeilijk om boodschappen te noteren bij het telefoneren.

Wat kan een logopedist voor u doen?

Wij zullen eerst een onderzoek afnemen naar het begrijpen en uiten van gesproken en geschreven taal.

We bespreken met u hoe de communicatie met uw omgeving (partner, familie) verloopt.

Wij geven hierin voorlichting en adviezen.

De behandeling is gericht op de individuele problematiek.

We bieden u oefeningen aan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren.

 

Het kan zijn dat een communicatiehulpmiddel zinvol is. Dan zullen wij u hierover adviseren en begeleiding bieden.

Onze ervaring met de resultaten van logopedische behandeling is zeer goed.

Zelfs als de afasie al jaren bestaat, kunnen wij heel goede resultaten bereiken.

Wij geven afasietherapie in het Nederlands, Duits, Frans, Italiaans en Engels.

Door onze specialistische afasie-nascholingen en werkervaring met afasie, beschikken wij over het landelijke Certificaat Afasietherapeut.

Afasie2 tips-960w.webp
bottom of page