top of page
banner.png
Armspier tekening images.png

ALS, PLS

Wij werken volgens de hernieuwde richtlijn die tot stand gekomen is uit samenwerking tussen het ALS Centrum Nederland en de NVLF Nederlandse Vereniging Logopedie Foniatrie.

In deze richtlijn staan aanbevelingen voor het diagnosticeren, evalueren en behandelen van problemen in de communicatie, (spreken en stem) en/of eten en drinken (slikken).

Wij hebben specialistische nascholingen gevolgd op dit gebied. 

Logopedische klachten bij ALS, PLS

U kunt last hebben van moeheid, spierzwakte spierstijfheid, verhoogde spierspanning en verhoogde reflexen.

Uw spraak kan nasaal zijn, uw stem kan zwak voelen en het spreken kan vermoeiend zijn.

U kunt problemen ervaren met kauwen en slikken.

U kunt problemen ervaren met ademen en hoesten,

Omdat de spieren in het mond- en keelgebied slechter functioneren is de kans op verslikken in drinken, eten of speeksel groot.

Als de spieren die de ademhaling aansturen niet goed functioneren, kunt u niet krachtig hoesten.

Door het gebrek aan hoestkracht kunt u onvoldoende ophoesten.

Het gevolg van verslikken in eten of drinken kan een longontsteking zijn.

​​

Wat doet de logopedist?

 

Via de huisarts of medisch specialist, bijvoorbeeld neuroloog of revalidatie-arts, wordt u naar een logopedist verwezen.

 

De logopedist zal onderzoek doen naar de problemen met betrekking tot het spreken, kauwen, slikken en ademen.

Het functioneren van de spieren in het hoofd/halsgebied wordt onderzocht.

Wij onderzoeken uw verstaanbaarheid en het slikken.

Daarna stellen wij een behandelplan op, dat we met u bespreken.

 

De behandeling zal onder andere erop gericht zijn de communicatie zo goed mogelijk te waarborgen.

Hiervoor kunnen oefeningen en adviezen gegeven worden om de mogelijkheden die er zijn op het gebied van stem en spraak zo goed mogelijk te gebruiken en zo goed mogelijk te behouden.

Bij kauw- en slikproblemen zal de logopedist proberen de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden, door gerichte oefeningen en adviezen te geven.

De logopedist kan beoordelen of een aanpassing van de voedselconsistentie nodig is.

Tevens kan u (compensatie-) sliktechnieken aanleren om het slikken beter te laten verlopen.

Gezien de problemen op het gebied van kauwen en slikken, heeft u kans op vermagering of uitdroging (door minder te eten en te drinken). Een samenwerking tussen de logopedist en de diëtist is aan te bevelen.

Ook bij ademproblemen zal de logopedist u met gerichte oefeningen en adviezen helpen.

U krijgt begeleiding als een hulpmiddel ter ondersteuning van de communicatie nodig is.

Indien wenselijk, kunnen wij de mensen in uw omgeving adviseren.

bottom of page