top of page

banner.png
meertaligheid 3 globus-vilaweb.jpg

Meertaligheid

In onze praktijk komen kinderen en volwassenen met verschillende taal-achtergronden voor logopedie.

Zo kunt u in onze praktijk om u heen soms naast het Nederlands, ook Duits, Engels, Frans, Italiaans, Marokkaans, Turks, Pools, Russisch of Arabisch horen. 

 

Meertaligheid bij kinderen

 

Bij het ontwikkelen van een moedertaal (eerste taal) leert het jonge kind de spraak en taal van de ouders, familie, vriendjes en vriendinnetjes.

Het is vaak de taal die thuis wordt gesproken.

 

Bij het leren van een tweede taal, leert het kind door ook de tweede taal zo veel mogelijk te horen en te spreken.

 

Wanneer de ontwikkeling in de eerste taal moeilijker verloopt, zal het leren van een tweede taal ook moeilijker gaan.

Het kind kent in de thuistaal de woorden, zinnen en taalregels nog onvoldoende en kan deze daarom in het Nederlands ook nog niet goed toepassen.

 

Ook kan het zijn dat het kind nog onvoldoende Nederlandse taal gehoord en gesproken heeft, doordat thuis een andere taal méér wordt gesproken.

Hierdoor kan het kind het Nederlands moeilijker leren.

 

De belangrijkste vraag bij het aanleren van verschillende talen, is: welke talen zijn voor het kind belangrijk om te begrijpen en te spreken, nu en in de toekomst?

Het Nederlands is belangrijk. Het is de taal van het land waarin het kind woont. Het is de voertaal op school.

De thuistaal is ook belangrijk. Het is de taal van (een van) de ouders. De kinderen zijn door de thuistaal met cultuur en tradities verbonden. Zij kunnen door de thuistaal ook in contact blijven met familieleden die in het land van herkomst wonen.

 In de logopedie kunnen wij u en uw kind helpen en begeleiden.

Meertaligheid bij volwassenen

 

Het aanleren van een nieuwe taal en uitspraak kan spanning oproepen.

Dit kan klachten geven in de stem, het slikken en het ademen.

Wij kunnen deze klachten verhelpen en uw taal en uitspraak verbeteren.

 

Het kan zijn dat u meerdere talen sprak, voordat u een taal- of spraakstoornis kreeg, bijvoorbeeld door een herseninfarct of hersenbloeding. 

Wij sluiten in onze logopedie aan op uw taalmogelijkheden in het Duits, Engels, Frans en Italiaans.

meertaligheid 2 00000_meertaligheidinhetonderwijs_rh.jpg
bottom of page