top of page
banner.png
laryngeale facilitatie plaatje MFL-1920w.webp

Larynxfacilitatie
Globus

Wat is larynxfacilitatie?

 

Larynxfacilitatie heet ook wel larynxmanipulatie en is een manuele therapie van het strottenhoofd (larynx).

De behandeling is er op gericht om de overmatige spanning en verkramping van de spieren en ligamenten (banden) van het strottenhoofd op te heffen.

Het uitvoeren van laryngeale facilitatietechnieken vereist een gedetailleerde kennis van de bouw en de functie van het strottenhoofd.

Gebaseerd op deze kennis worden de spieren, ligamenten en structuren van het strottenhoofd zo gemanipuleerd, dat er een ontspanning wordt verkregen in het halsgebied.

Hoe verloopt de behandeling?

Larynxfacilitatie is een behandeling waarbij u liggend plaatsneemt op de massagetafel.

De behandeling voelt aan als een halsmassage.

Na afloop ervaart u een meer ontspannen gevoel in de hals, verloopt het slikken gemakkelijker en is het stemgeluid beter.

 

Wanneer wordt larynxfacilitatie toegepast?

Globusklachten

Deze behandeling wordt door de Keel-, Neus- en Oorarts geadviseerd bij globusklachten.

Bij een globusklacht kan u een "brok" of  "bal" in de keel voelen, of het gevoel hebben "over iets heen te moeten slikken".

Als bij K.N.O.-onderzoek geen afwijkingen in de keel worden geconstateerd, krijgt u de diagnose Globus (latijn voor "bol"), of Hypertonie van de larynxmusculatuur.

Dit laatste betekent: overmatige spanning van de halsspieren.

Larynxfacilitatie is dan een zeer effectieve behandeling. 

Stemklachten

Larynxfacilitatie kan ook worden toegepast als een aanvulling in de behandeling van heesheidsklachten, wanneer u met teveel spanning in de halsspieren spreekt of zingt.

Kuchen en /of Schrapen

Als u last heeft van kuchen en schrapen, kan deze behandeling worden ingezet om weer ontspanning te verkrijgen in uw keel, zodat het kuchen/schrapen verdwijnt.

Laryngeale facilitatie: ons specialisme !

Bijzonder om te vermelden is, dat een van onze logopedisten aan de wieg heeft gestaan bij het ontstaan van deze logopedische specialisatie, die in 1996 voor Nederland is ontwikkeld in het RadboudUMC Nijmegen door het Stemteam met K.N.O.-arts/Foniater (K.N.O.-arts met specialisatie stem) Prof. F. de Jong en de logopedisten Drs. P. Kooijman en M. Oudes. 

In 1996 heeft onze logopediste deelgenomen aan de pilot om deze specialisatie/nascholing voor logopedisten vorm te geven. Inmiddels hebben daarna vele collega-logopedisten deze specifieke nascholing gedaan. 

Wij zijn er trots op dat deze praktijk de kennis en kunde wat betreft Larynxfacilitatie uit de eerste hand heeft verworven, namelijk van osteopaat J. Lieberman en K.N.O.-arts / Foniater Prof. T. Harris, Londen.

Onze praktijk heeft zich in de ontwikkeling hierin up-to-date gehouden.

Deze praktijk is daarom zeer bedreven in de uitvoering van deze behandeling en de resultaten zijn uitzonderlijk goed

bottom of page