top of page
banner.png
lezen-300x168.jpg
aapnootmies Screenshot2021-04-09at14.04.35.webp

Lezen Spellen Dyslexie

 

Lezen

 

Onze praktijk is middels nascholingen gespecialiseerd in behandeling van leesproblemen, in het Nederlands en in de moderne vreemde talen.

Spellen

Voor het spellen zijn vaardigheden nodig met betrekking tot het kunnen horen en onthouden van klanken, woorden en zinnen. Deze auditieve vaardigheden worden in de logopedie geoefend en verbeterd,  zoals auditieve concentratie, het auditief geheugen voor klanken, woorden en zinnen,  auditieve analyse en synthese van klanken, woorden en zinnen, het horen van volgorde en positie van klanken, woorden en zinnen. Zie ook het kopje "Auditieve Vaardigheden".

Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk "niet goed kunnen lezen". Het woord komt uit het Grieks.

Dyslexie belemmert het (leren) lezen. Door dyslexie heeft een kind meer tijd en energie nodig bij het spellen en technisch lezen. Dit kan ook het begrijpend lezen in de weg staan.

Onze logopedisten Thea Swinkels en Sanne Boogert beschikken over het Certificaat Dyslexie Behandelaar.

Zij staan ingeschreven in het landelijke Dyslexieregister.

waar heb je dyslexie-site.jpg
bottom of page