top of page
banner.png
taalontwikkeling plaatje istock-138137558.jpg

Taalontwikkeling

 

De taalontwikkeling in fases

De taalontwikkeling van een kind verloopt volgens verschillende fases, in een specifieke volgorde.

De taalontwikkeling wordt vaak in periodes ingedeeld.

Deze zijn verbonden aan belangrijke mijlpalen in de taalontwikkeling.

Elk kind leert taal in een eigen tempo.

 

Globaal worden de volgende fases en mijlpalen doorlopen:

 

– De prelinguale periode (geboorte tot 1;0 jaar)

– De vroeglinguale periode (1;0 jaar tot 2;6 jaar)

– De differentiatiefase (2;6 jaar tot 5;0 jaar)

– De voltooiingsfase (5;0 jaar tot 9;0 jaar)

– De voortgezette taalverwerving (9;0 jaar tot 18 jaar)

 

Een vertraging in taalontwikkeling van een kind van 0 jaar tot en met 4 jaar

 

Wanneer een kind in de taalontwikkeling achterblijft ten opzichte van leeftijdsgenootjes en wanneer de fases of mijlpalen niet of niet goed bereikt worden, spreken we van een vertraagde taalontwikkeling.

Het kind spreekt (nog) niet of duidelijk minder dan leeftijdsgenootjes, het spreekt in slechts enkele woordjes of in onvolledige zinnen of in onduidelijke zinnen.

Ook kan het zijn dat het kind niet goed begrijpt wat er wordt gezegd. 

 

Wat is de oorzaak van een vertraagde taalontwikkeling?

De oorzaken van een vertraagde taalontwikkeling (taalstoornis) kunnen verschillend zijn:

Kinderen leren taal door de taal te horen en te ervaren.

De ontwikkeling van taal bij het kind is dus afhankelijk van het aanbod van taal in zijn/haar omgeving.

Daarnaast heeft elk kind een eigen vaardigheid om taal te leren.

Een vertraagde taalontwikkeling kan onder andere samengaan met slechthorendheid, een verandering van het taalaanbod in zijn/haar omgeving of met een algehele ontwikkelingsachterstand.

Maar het komt ook voor dat een kind een vertraagde taalontwikkeling heeft zonder dat er een duidelijke oorzaak voor is. 

 

Door een vertraagde taalontwikkeling kan het kind verschillende andere problemen ervaren.

Het wordt bijvoorbeeld door de ander niet begrepen en het kind begrijpt de ander niet goed.

Hierdoor kan het kind een verandering in gedrag laten zien.

Er kunnen problemen op school ontstaan bij het begrijpen van de lesstof en het kind heeft meer moeite met het leren lezen en spellen. 

 

Wat doet de logopedist?

 

Wanneer u vragen of twijfels heeft over de taalontwikkeling van uw kind, kunt u terecht bij de logopedist voor taalonderzoek en advies.

 

De logopedist zal aan de hand van een gesprek met u, een gerichte observatie en een taaltest bij uw kind, nagaan of er sprake is van een probleem in de taalontwikkeling.

Soms kan verder onderzoek door bijvoorbeeld een KNO-arts of kinderarts nodig zijn. 

 

De logopedist werkt samen met het kind, maar ook samen met u als ouders, aan het trainen van de taalontwikkeling.

Er wordt gewerkt aan alle aspecten van de taalontwikkeling, zoals onder andere de woordenschat, woordvinding, zinsbouw en het gebruik van de taal.

Ook wordt er gekeken naar de leer- en leesvoorwaarden en de executieve functies en waar nodig wordt ook hieraan gewerkt.

 

Wij kijken naar de totale ontwikkeling van het kind en de mogelijkheden en eventuele bijkomende problemen in de omgeving van het kind.

Wij houden in de logopedie rekening met al deze facetten.

De logopedist kan u uitgebreid advies geven over hoe u ook zelf de taalontwikkeling van uw kind kan stimuleren.

Kind: "Ik heef vannacht bij mamma geslapen"

Logopedist: Ik HEB vannacht bij mamma geslapen"

Kind: Ik heef u niet gezien!"


 

bottom of page