top of page
banner.png
parkinson hand images.jpg

Parkinson  Parkinsonisme

De ziekte van Parkinson en Parkinsonisme zijn neurologische aandoeningen waarbij bewegingsstoornissen optreden.

De meest opvallende verschijnselen zijn beven (tremor), spierstijfheid en bewegingstraagheid.

Naast de bewegingsstoornissen in een of beide lichaamshelften kunnen ook het ademen, het spreken en het slikken aangedaan zijn.

 

Wij werken volgens de landelijke Richtlijn voor Logopedie bij de Ziekte van Parkinson, die tot stand gekomen is door samenwerking van ParkinsonNet en de NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

 

Klachten in adem, stem, spraak, kauwen, slikken

 

U kunt problemen ervaren in de coördinatie van de adem.

U kunt merken dat uw stem zachter klinkt.

Door stijvere gelaatsspieren kan uw uitspraak verslechteren en kan de mimiek minder duidelijk zijn.

 

Het spreken kan monotoon en vlak klinken.

Ook kan het voor u moeilijk zijn om steeds in hetzelfde tempo te blijven spreken.

Het tempo wordt steeds hoger en daardoor vermindert de verstaanbaarheid.

 

De verstaanbaarheid kan bovendien wisselend. zijn, wat leidt tot problemen in de communicatie.

 

Ook eten en drinken kunnen problemen opleveren.

Het kauwen wordt minder krachtig en u verslikt zich misschien vaker, vooral bij drinken.

Overtollig speeksel wordt niet altijd meer automatisch goed weggeslikt.

Samen met een minder krachtige mondsluiting kan hierdoor speekselverlies optreden.


Wat kan de logopedist voor u doen?

 

De logopedist onderzoekt welke problemen er zijn op het gebied van de adem, stem, articulatie (uitspraak), eten en drinken (kauwen en slikken).

 

De resultaten van het onderzoek worden met u en eventueel uw partner of gezinsleden besproken.

In overleg met u en hen wordt een behandelplan opgesteld.

Doel van de behandeling is onder andere het verbeteren van de communicatie en de verstaanbaarheid.

Hiertoe worden gerichte oefeningen en adviezen gegeven wat betreft adem, stem, articulatie en spreektempo.

Er worden ook oefeningen en adviezen gegeven om het eten en drinken te vergemakkelijken, of om speekselverlies tegen te gaan.

Wanneer dit wenselijk is, wordt advies gegeven aan u, uw partner, familie en/of verzorgers om zo goed mogelijk om te gaan met de communicatieproblemen.

De logopedist kan tevens adviseren en begeleiding geven bij de keuze van hulpmiddelen zoals aangepast bestek of drinkgerei en ondersteunende communicatiehulpmiddelen.

bottom of page