top of page
banner.png
gender plaatje index.jpg

Genderdysforie / Transitie

 

Je kan ontevreden zijn over je stemklank of stemtoonhoogte. Je kan je vanwege je stem beperkt voelen in het alledaagse leven en in sociale contacten. Je kan moeite hebben met telefoneren vanwege je stem.

Logopedie is er voor jou om in vrijheid te onderzoeken welke stem bij je hoort. Omdat wij werken met het gebruik van de stem, zijn de veranderingen die je in je stem aanbrengt optioneel en niet per definitie blijvend. Je bent dus vrij om je stemmogelijkheden te onderzoeken en te gebruiken zoals jij dat wilt.

Wat kunnen wij in de logopedie voor je doen,

ook zonder medische interventie of voorafgaand aan medische interventie?

Wij onderzoeken met jou je stembereik, je gemiddelde spreektoonhoogte en de dynamiek van je stem.

Ook wordt naar het gebruik van resonans, articulatie, intonatie, luidheid, spiergebruik, adem- en stemkwaliteit geluisterd en gekeken, terwijl je een tekst voorleest of iets vertelt.

Daarnaast observeren we de non-verbale aspecten, zoals mimiek en het gebruik van gebaren bij het spreken.

Wij maken daarna samen met jou een logopedisch plan op maat, passend bij jouw karakter en je postuur.

In de logopedie wordt gewerkt aan het verhogen of verlagen van je spreekstem, maar ook aan andere aspecten, zodat je stem natuurlijk klinkt en bij je past. Ook is het belangrijk dat je er geen keelpijn of stemklachten van krijgt, daarom leer je bij ons hoe je dat kan voorkomen.

 

Er wordt gewerkt aan de volgende aspecten, waardoor je stem een lichter, vrouwelijker karakter krijgt, of juist een zwaarder, mannelijker karakter:

  • Stemkeuze in een hoger of lager stemregister;

  • Het vergroten van de hoge kopresonans of lage borstresonans;

  • Bevorderen van een levendig en vrouwelijk intonatiepatroon met veel melodie, of bevorderen van een mannelijk intonatiepatroon met klemtonen en volumewisselingen;

  • Het gebruik van een passende articulatie;

  • Eventueel aanpassen van het spreektempo;

  • Bevorderen van vrouwelijk of mannelijk spreekgedrag, in o.a. houding, bewegen, mimiek, gebaren;

  • Lachen en hoesten in de gewenste toonhoogte

Medische interventie: Je stem in transitie naar man

Als je een hormoonbehandeling ondergaat, daalt hierdoor de toonhoogte van je stem.

Toch kan je stemproblemen ervaren, zoals problemen in het lagere stembereik of een instabiele, gespannen stem met stemvermoeidheid of keelpijn.

Logopedie helpt je om met een ontspannen stemtechniek je stem te gebruiken, zodat je je stemmogelijkheden verruimt en je klachtenvrij kan spreken. Ook leer je hoe je de andere stemaspecten kan vermannelijken.

Medische interventie: Je stem in transitie naar vrouw

Een vraag die je kan hebben, is of een stemoperatie de stem kan verhogen en dus vervrouwelijken.

Door een stemoperatie kan een stem inderdaad een hogere frequentie krijgen, maar frequentie (toonhoogte) is slechts één van de verschillen tussen de mannen- en vrouwenstem.

Toonhoogte-verandering alléén is dus geen garantie is voor een vrouwelijke indruk van de stem. Andere stemaspecten in het gebruik van de stem, zoals bijvoorbeeld melodie, volume en articulatie, moeten mee veranderen voor een vrouwelijk resultaat.

Logopedie helpt je om je stem met een ontspannen stemtechniek hoger te gebruiken, om stemklachten en keelpijn te voorkomen.  Ook leer je bij ons de andere aspecten van je stem te vervrouwelijken.

 

KNO-artsen en logopedisten zijn van mening dat een stemoperatie pas kan helpen als de logopedische training onvoldoende resultaat kan opleveren. Daarom wordt altijd eerst logopedie geadviseerd.

 

 

bottom of page