top of page
banner.png
gender plaatje index.jpg

Genderdysforie Transitie

 

U kunt ontevreden zijn over uw stemklank en zich vanwege de stem beperkt voelen in het alledaagse leven en in sociale contacten.

Transitie naar man

Transmannen hebben minder vaak klachten over hun stem, aangezien de toonhoogte door de hormoonbehandeling daalt.

Toch kunt u stemproblemen ervaren, zoals problemen met het stembereik of een instabiele, gespannen stem met stemvermoeidheid.

Transitie naar vrouw

Stemoperatie

Een vraag die transvrouwen kunnen hebben, is of een stemoperatie de stem zou kunnen vervrouwelijken.

Langs chirurgische weg kan een stem een hogere frequentie krijgen. Frequentie (toonhoogte) is echter slechts één van de verschillen tussen de mannen- en vrouwenstem en toonhoogte-verandering alléén is geen garantie is voor een vrouwelijke indruk van de stem.

Bij KNO-artsen en logopedisten heerst om die reden de opvatting dat zo’n operatie pas aan de orde is als de logopedische training onvoldoende resultaat heeft opgeleverd.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij bespreken met u uw stembereik, de gemiddelde spreektoonhoogte en de dynamiek van uw stem.

Ook wordt het gebruik van resonantie, articulatie, intonatie, luidheid, spiergebruik, adem- en stemkwaliteit beoordeeld, terwijl u een tekst voorleest en/of iets vertelt.

Daarnaast worden de non-verbale aspecten, zoals mimiek en gebruik van gebaren geobserveerd.

Wij maken met u een logopedisch plan op maat. Hierbij wordt rekening gehouden met uw karakter en postuur.

Tijdens de logopedische behandeling kan gewerkt worden aan het verhogen/verlagen van de spreekstem, maar ook aan andere aspecten, zodat de stem natuurlijk klinkt.


Er wordt gewerkt aan de volgende aspecten, waardoor de stem een lichter, vrouwelijker karakter krijgt, of juist een zwaarder, mannelijker karakter:

  • Het stimuleren van borstresonans of juist kopresonans;

  • Bevorderen van een levendig en vrouwelijk intonatiepatroon met veel melodie, of bevorderen van een mannelijk intonatiepatroon met klemtonen en volumewisselingen;

  • Stimuleren van een passende articulatie;

  • Aanpassen van het spreektempo;

  • Bevorderen van vrouwelijk of mannelijk spreekgedrag, in o.a. houding, bewegen, mimiek, gebaren, lachen en hoesten.

bottom of page