top of page
banner.png
tong uitsteken index.jpg

Wat zijn afwijkende mondgewoonten?

 

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor.

 

 

Open-mondgedrag

 

De meeste mensen ademen door hun neus, tenzij de neusdoorgang onvoldoende is.

Er zijn verschillende factoren die de neusdoorgang kunnen vernauwen,

bijvoorbeeld verkoudheden en allergieën.

Er wordt dan tijdelijk meer door de mond geademd.

Als mond-ademen blijft bestaan, wordt de neus nauwelijks meer gebruikt en wordt daardoor steeds minder doorgankelijk. De mondspieren verslappen door het voortdurend openhangen van de mond, waardoor het gesloten houden van de lippen weer bemoeilijkt wordt. Dit is een vicieuze cirkel.

:

Bij mond-ademen droogt de mond uit, waardoor er minder geslikt wordt. Het slikken is echter belangrijk voor de oren.

De buis van Eustachius die de neusholte met het oor verbindt, wordt gereinigd tijdens een slik. Als dit vermindert,

neemt de kans op oorontstekingen toe en vermindert het gehoor.
 

Afwijkend slikken

Een ander gevolg van mond-ademen is dat de tongspier slapper worden, doordat de tong minder beweegt.

Dit heeft effect op het slikken: de tong wordt tegen de tanden geduwd, in plaats van correct afgerold via het gehemelte.

Door de druk op de tanden kunnen deze scheef en naar voren (gaan) staan.

Slissen/lispelen

Als gevolg van de naar voren liggende tong, kan de tong bij het spreken tegen of tussen de tanden komen. Dit heet ook wel 'slissen' of 'lispelen'.

 

 

Wat doet de logopedist?

 

De logopedist kan adviseren of, wanneer en welke behandeling nodig is.

 

Het is wenselijk om mond-ademen bij kinderen zo vroeg mogelijk te behandelen, omdat dit terugkerende verkoudheden en oorontstekingen kan voorkomen.

 

De behandeling zal gericht zijn op het versterken van de mondspieren en het bevorderen van het ademen door de neus.

De neus-ademhaling zorgt ervoor dat de inademingslucht gereinigd, verwarmd en bevochtigd in de luchtwegen komt. Deze 'voorbewerkte' lucht is gezonder: het voorkomt irritatie van de keel en stem, en maakt minder vatbaar voor verkoudheden./virussen.

 

Met oefeningen die de lippen en tongspier versterken, wordt het voor uw kind gemakkelijker om een correcte slikbeweging te maken. Er worden ook oefeningen gegeven om de juiste slikbeweging bij uw kind te automatiseren.

Wij behandelen op verwijzing van uw huisarts, tandarts of orthodontist.

openmond index.jpg
afwijkende slik index.jpg
bottom of page