top of page
Kinderen
banner.png

Kinderen

Mondgedrag

 • Hulp bij openmondgedrag

 • Begeleiding bij speen-,duim- of vingerzuigen

 • Behandeling van afwijkend slikken, slikproblemen

 • Verbeteren van mondmotoriek

Spraak

 • Verbeteren van articulatie, uitspraak van spraakklanken

 • Aanleren goede tongstand bij slissen

 • Logopedie bij onduidelijk/binnensmonds spreken

 • Logopedie bij stotteren om vloeiend te kunnen spreken

Taal

 • Taalbegrip van gesproken of geschreven taal verbeteren

 • Taalvaardigheden verbeteren in spreken en schrijven

 • Taalstimulatie bij niet of nauwelijks sprekende kinderen, vanaf de leeftijd van 2 jaar

 • Woordenschat vergroten

 • Zinsbouw verbeteren

 • Verhaalopbouw verbeteren

 • Morfologie, verbeteren van de grammaticale taalregels

 • Begeleiding bij meertaligheid

 • Hulp bij lees- en spellingsproblemen 

 • Hulp bij spraak- en taalproblemen bij hoogbegaafdheid

Adem/Stem

 • Hulp om vrij te kunnen ademen

 • Behandeling van heesheid

 • Hulp bij klachten van hyperventilatie

 • Verbeteren van stemgebruik, luidheid of toonhoogte

Taalvoorwaarden

 • Oogcontact verbeteren

 • Beurtwisseling verbeteren

 • Mimiek verbeteren

 • Non-verbale communicatie ​(taalondersteunende gebaren) verbeteren

 • Executieve Functies verbeteren

index.jpg
bottom of page